Ciclista Foot–Ball Cluba sortu da, Club Ciclista de San Sebastián eta San Sebastián Foot–Ball Clubaren arteko fusioaren ondorioz


Sport–oharrak

Ciclista Foot–Ball Club

Jabetzaren, Industriaren eta Merkataritzaren Ligako aretoetan Batzar Nagusia egin zuen atzo Club Ciclistak.

Bilera horretan Sociedad de Foot–Ball de San Sebastiáneko batzorde handi bat ere izan zen.

Bilera hastean, bi Sozietateek bat egiteari buruz hitz egin zen.

Horretarako izendatutako batzordeak aurkeztutako fusio-oinarriak onartu ziren, eta erabaki zen bi erakundeek sozietate bakarra eratzea, «Ciclista Foot–Ball Club» izenekoa.

Ondoren, sozietate berriaren zuzendaritza-batzordea izendatu zen, eta honela geratu zen osatuta:

Presidentea, Ferreirós jauna; presidenteordea, Aguirrebengoa jauna; idazkaria, Salvadores jauna; idazkariordea, Zapirain jauna; diruzaina, Cangual jauna.

Batzordekideak: Abrisqueta, Sena, Bitanbé, Lafont, Bea, Larreta, Domínguez eta Durand jaunak.

«Ciclista Foot–Ball Clubak» bazkideentzat bakarrik eta hiru hilean behin lasterketak eta foot–ball match-ak egitea erabaki zuen, eta Batzar Nagusia arduratu zen jaien datak eta antolaketa zehazteaz.

Elkartze hori egitean, gaur egun 204 bazkidek osatzen dute sozietatea, eta kopuru hori nabarmen handitu behar da, proiektuan dituen beste sportak sustatzen direlako eta belodromoan hain erreforma garrantzitsuak egitean, non bazkideei era guztietako distrakzioak emango baitizkiete.

Zuzendaritza Batzorde berriak hurrengo bileran aztertuko ditu erreforma horiek, eta uste dugu erraz lortu behar dituztela beren helburuak, batzordea osatzen duten elementuen jarduera nekaezina da eta.

Espero izatekoa da Gizarte hau, bere arloan, Espainiako garrantzitsuenetakoa izatea.

El Pueblo Vasco, 1908ko azaroak 30.

SPORT

Jende dezente bildu zen atzo goizean Club Ciclistaren Batzar Nagusian, eta Foot–Balleko batzorde bat ere bertaratu zen, irizpenaz arduratzen den Ciclista Clubeko batzordeak idatzitako oinarriak onartzeko edo baztertzeko ahalmen zabala zuena.

Bi elkarteak batzeko oinarriak Club Ciclistak eta Foot–ballek oniritzia jaso eta onartu zituzten, aldaketa txiki batzuekin, eta atzotik bat-egitea hitzartuta geratu zen «Ciclista Foot-ball Cluba».

Ondoren, Zuzendaritza Batzorde berria izendatu zen. Bertan, sozietate bateko eta besteko elementuak jaso ziren, hau da:

Presidentea, F. Ferreirós jauna.
Bigarren presidentea, A. Sainz de Alonso jauna.
Presidenteordea, D. Aguirrebengoa jauna.
Idazkaria, F. Salvadores jauna.
Idazkariordea, Zapiain jauna.
Diruzaina, J. Cauqual jauna.
Batzordekideak: Abrisqueta jauna, M. Sena jauna, J. Bitaubé jauna, A. Lafont jauna, Bea jauna, Larrea jauna, M. Domínguez jauna eta E. Durand jauna.

Hiru hilean behin txirrindularitza–lasterketak eta Foot–Balleko partidak klub honetako bazkideentzat bakarrik egitea erabaki zen, bi sportak sustatzeko eta gizarteari distrakzioak eskaintzeko. Batzorde bat izendatu zen Bea eta Sena jaunek Foot–Ball eta Durand eta Salvadores txirrindularitzaren alde osatutako sozietatearen araudi berria idazteko.

Zuzendaritza Batzordeari ahalmen handiak eman zitzaizkion Elkarte Sportivo berria aztertu eta antola zezan. Bertan, atletismoko eta jomugara tiroko sportak sustatuko dira, baita belodromoan beharrezkoak diren hektareetarako amortizatu daitezkeen kreditu-ekintzak eskuratu behar diren moduan ere.

Zuzendaritza Batzorde berria osatzen duten elementuak kontuan hartuta, espero izatekoa da erreforma garrantzitsu horiek emaitza bikaina izatea, eta gaur egun 204 bazkide dituen klub hau askoz ere nabarmenagoa izatea hobekuntza horiek sartzen direnean.

Beharrezkoa zen hiriburu honek, kirol izaerakoak, baliabide horiek izatea.

Era berean, aurtengo neguko jaietan nazioarteko lasterketak eta foot–ball match handia nola antolatu behar diren ere aztertu zen, guztiak desiorik onenekin animatuta daudela ikusiz, eta festa hauek benetan nabarmenak izango direla klub honi alde materialari dagokionez behar bezala laguntzen bazaio.

Espero dugu negu honetako antolakuntzaz arduratzen direnak bikainak izatea, klub honek benetan erakargarriak diren festa garrantzitsuak eskaini behar dituela ziurtatzeko.

Horrela egiten badu, zortea izango dugu Espainian lehen aldiz munduko egungo txapeldunak korrika ikusi eta foot–ball matchik interesgarri eta leihatuenak ikusteko.

La Voz de Guipúzcoa, 1908ko azaroak 30.